Hvordan skaffe seg en mentor?

En mentor, en person som skal bidra med karrierestøtte, en person som skal gi kunnskap og erfaringer. Jeg vil ta et utgangspunkt i kurset First Round av Paul Pesek. Dette er et gratis kurs på <2,5 timer, som alle kan ta. Og i dette innlegget tar jeg for meg hvordan du kan gå frem for å skaffe deg en mentor basert på hva som kommer frem i kurset.

Hvis du er usikker på hvorfor du skal skaffe deg en mentor, anbefaler jeg deg å se på denne videoen.

Finn din profesjonelle identitet

Den første modulen i kurset tar for seg hvordan student- og yrkesidentitetene dine vokser parallelt. Det vektlegges på at du som student eller med en ung profesjonell identitet skal lage et grunnlag for å utforske en karrieremulighet. Oppsøk samtaler som er virkelig interessante for deg, og som har en naturlig energi å snakke om. Under nettverksbyggingen tar kurset for seg 5 kvaliteter som er viktige å tenke på for å legge fra seg en mengde feiltrinn.

 • Empati: Lær deg å se fra den profesjonelle sitt perspektiv.
 • Nysgjerrighet: Vis at du er interessert I å lære av dems og deres erfaring.
 • Takknemmelighet: Du må vise at du er takknemlig for kunnskapen, informasjonen og tiden mentoren setter av til deg.
 • Relevans: Få frem hvorfor du tok kontakt, og hvordan du vil dra nytte av denne forbindelsen, det vil gjøre mentoren mer engasjert.
 • Gjensidig respekt: Tenk på hvordan du ville ha blitt behandlet om du hjalp noen.

“People want to help. All you have to do is ask for it, and approach them with a few genuine qualities.”

– Paul Pesek

Å bruke LinkedIn som hjelpemiddel for å finne mentor.

LinkedIn er en utrolig plattform for å bygge nettverk. Du kan til og med få ulike plugins som hjelper deg med å knytte nettverk for deg. Du kan lese mer om det her. I denne modulen tar kurset for seg hvordan du kan finne en mentor, gjennom avanserte søk.

Ditt nettverk er de som kan hjelpe deg, eller de som du har muligheten til å hjelpe. Nettverket ditt består av deg, din familie og familiens venner, dine venner, medstudenter, kollegaer, organisasjoner og personer med samme tankesett. Når vi snakker om relasjoner og nettverk så deler vi opp i indre og ytre sirkler. Det er gjerne vanskeligere å nå ut til de ytre sirklene, men det er nettopp derfor LinkedIn er et supert verktøy for nettopp dette. I modul 2 så vises det til fire måter å nå ut til nye kontakter på:

Bilde fra Pexels.

 1. «Perfect overlap»: Noen du identifiserer deg med som allerede er knyttet til deg. Det kan være gjennom samme skole, samme bedrift eller samme industri.
 2. «Great overlap»: Noen du kjenner fra samme eller tidligere skole eller arbeidsplass som er i et yrke du interesserer deg for.
 3. «Similarities»: En person du ser opp til, eller en som har gjort noe du vil gjøre. Hovedpoenget er å finne en som du har noen likheter med som interesserer deg.
 4. «Someone interesting»: En person du finner interessant som gjør noe du syntes er interessant.

Etter å ha kommet i kontakt med ulike personer som du finner interessante, kan du prøve å implementere dine styrker og interesser i samtalene. Dette kan føre til at du kanskje får nye idéer eller nye interesser. Poenget er å unytte disse samtalene til ditt, og mentorens eget beste.

Hvordan få napp på meldingene?

En overbevisende LinkedIn melding vil gi deg et godt utgangspunkt i å skaffe deg en mentor. Men hvordan skrive en overbevisende melding?

En LinkedIn melding burde være kort og burde kunne oppfattes raskt. Når du sender meldinger må du være effektiv, gjør den rask og enkel. Ved å være initiativrik viser du ovenfor vedkommende at du er interessert, ikke la den du kontakter ta initiativ.  For å få til det er det tre nøkkel elementer du burde ha med i meldingen.

 • Hvem er du?: Kort forklar hvem du er og hva du holder på med.
 • Hvorfor tar du kontakt?: Vis interessen du har for å kontakte personen, vis at du er interessert i å lære.
 • Hva er det du spør om?: Gjør det klart å tydelig hva du spør om.

Vær konkret

Koordinering av meldingene mellom deg og den potensielle mentoren vektlegges av engasjement, nysgjerrighet og initiativ. Når du skal avtale et møte er det viktig å respektere motparten sin tid, hvilket betyr at du må gjøre deg fleksibel. Det er viktig å tenke på at du skal gjøre det enkelt for den potensielle mentoren å legge av tid til deg.

Det er viktig å holde kommunikasjonen enkel og presis. Du vil ikke sende for mange meldinger, for hver ekstra melding du sender, øker sjansen for at personen glemmer å svare.

Når du når ut så vær smart å inkluder dato og tid, hvilken kommunikasjonskanal vedkommende foretrekker.

Hvordan få en flytene samtale?

Du skal ikke se bort i fra at den du når ut til har en hektisk hverdag og det å huske på alle nye personer er ikke alltid like enkelt. I denne modulen blir det lagt vekt på hvordan en samtale skal holdes gående, det blir også vektlagt hvordan du kan styre samtalen, overgangen fra forskjellige temaer og hvordan avslutte samtalen. Du får en innføring i hvilken fremgangsmåte som kan føre til et positivt utbytte for begge parter. Husk alltid i begynnelsen av samtalen er det som legger grunnlag for moralen utover i samtalen. Hvis du gjør feil, vær smart og ta lærdom av det, isteden for å bli skremt.

Fortell din historie.

Når du skal fortelle din historie må du skille ut hva som er relevant og hva som er mindre relevant. Det er ikke nødvendig å fortelle mentoren om alt som har skjedd i livet ditt til nå, men å legge frem hvem du er, hva du studerer, hva du jobber med, interesser o.l.. Du må huske at målet med mentoren er å lære. I kurset får vi oppgitt noen elementer som kan være nyttig å forberede seg på i en slik introduksjon:

 • Hvem er du?
 • Hvilke ferdigheter og interesser har du?
 • Hvordan forklarer du din profesjonelle vekst?
 • Hvor i vekstfasen er du nå?
 • Hva ønsker du å oppnå med denne samtalen?

Møt opp forberedt.

Når du kort oppfattet har fortalt din historie går vi over i neste fase i samtalen. Det er her du på forhånd skal ha gjort noe forberedelser og stille spørsmål. Under forberedelsene lønner det seg å bruke noen minutter på både LinkedIn profilen til personen du skal snakke med og LinkedIn profilen til bedriften personen jobber for. Når du forbereder ønsker du å finne ut litt om deres historie, arbeidet de holder på med og hvilke tips de kan komme med for å hjelpe deg. Husk: Google er din venn!

Bygge gode relasjoner.

Nå som du har gått igjennom hvordan du kan finne, kontakte, og ha en flytende samtale er det om å gjøre å anvende dette slik at du bygger gode og ikke minst langvarige relasjoner. Det første steget du kan ta er å takke for samtalen dere hadde. Få frem hvor viktig og nyttig denne samtalen var for deg. Da vil dette også gi en verdi for den profesjonelle. Én relasjon kan spre seg til å bli veldig mange kontakter i en eller flere bransjer.

En mentor?

«En mentor?» tenkte jeg. Hva i all verden skal vi med en mentor? Vel, i dette kurset så fikk jeg belyst hvor hjelpsomt en mentor faktisk kan være. Kanskje du til og med allerede har en mentor, men du er ikke klar over det fordi du gjerne kaller personen for kompis, kollega, eller mor og far?

For mange vil det være skremmende å nå ut til fremmede. Poenget med dette kurset er at du skal lære deg ulike triks for at meldingene og samtalene er mer profesjonelle, noe jeg føler kommer skikkelig godt frem i dette kurset. Etter å ha gjennomført dette kurset ser jeg muligheter. Jeg ser muligheter til å strekke seg lenger for å få nye relasjoner, og ikke minst lærdom. LinkedIn er et supert verktøy!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *