Hvordan Blockchain Revolusjonerer Digital Markedsføring​

Mayank Sahu skrev et godt innlegg for Upgrad som kan være relevant for den digitale markedsføringen i fremtiden. Jeg har i dette innlegget forbedret Mayank sin utgave og lagt til egne synspunkter. 

Etter kunstig intelligens og maskinlæring er Blockchain en av de mest disruptive teknologiene i moderne tid. Blockchain har hatt nytte av nesten alle sektorer der den har blitt, alt fra produksjon til landbruk, bank og forsikring. Men hvordan vil den nye teknologien påvirke den digitale markedsføringen? Vel, kanskje mer enn du tror.

For å danne et lite grunnlag, hva er blockchain?

Blockchain er et desentralisert, kryptert, distribuert, sanntids- kronologisk database som det er umulig å gjøre endringer i etterkant. Informasjon blir delt mellom mange frivillige datamaskiner (P2P-nettverk), og hvor ny informasjon ikke kan fjernes eller endres etter at den er lagt inn kronologisk i blokker. Blokkene inneholder data, en hash, og hash fra forrige blokk. Disse blokkene skaper en kjede, og har derfor fått navnet Blockchain. Kjeden hindrer hackere i å overta dataene og holder dem sikre. Et av de viktigeste målene for blockchain er å lagre og distribuere informasjon uten at den skal bli redigert.

Hvorfor er det umulig å endre?

Bilde fra NIST

Blockchain verifiserer transaksjoner med hash. Som nevnt er hash det samme som et fingeravtrykk. Hver eneste blokk har ulik hash, og disse kryssjekkes med de frivillige datamaskinene. Skulle ikke hashen stemme overens med den forrige, vil dette oppdages som et innbrudd i blockchainen. I stedet for å stole på et sentralisert system, bruker blockchain et Peer to peer nettverk (P2P) for å lagre data på flere steder. Disse plasseringene kaller vi for en node, og den lagrer en kopi av dataene fra “genesis”-blokken, som er den første blokken som oppstår i kjeden. Og hver gang en ny blokk legges til i databasen, blir den automatisk oppdatert på tvers av alle noder i nettverket.

En enkel måte å illustrere blockchain er ved å tenke på et armbånd med perler, hvor Perlene er hash-en. Skulle du endre den innerste perlen må du ta av alle perlene som ligger etter den perlen du ønsker å endre. Det er slik hash-en fungerer også, hvis hash-en ikke stemmer med forrige hash, vil alle blokkene etter hash-en som ble endret være ugyldig fordi den ikke inneholder en gyldig hash fra den tidligere blokken.

Bildre fra Simply Explained

Hvorfor bruke Blockchain i digital markedsføring?

1. Forbedre kampanjer for markedsføring og digital annonsering

I en sentralisert hovedbok er det en eller flere datamaskiner som vi kaller for servere som holder på all informasjon, og for å få tilgang til informasjonen må det kommuniseres via serveren. Skulle du trenge å sende penger til noen idag, må dette gå gjennom en bank, også kalt mellommann. En sentralisert hovedbok vil så ovenfor ulike trusler, for eksempel lekking av data, som jeg kommer tilbake til senere. 

På grunn av blockchain sin desentraliserte struktur kan det bidra til å hjelpe forbrukerne med å finne ut alt fra oppdrett, produksjonssted, hvem som produserte m.m. Dette gjør at sluttbrukeren er i stand til å få fullstendig gjennomsiktighet, og vil være i stand til å ta et informert valg. Og med en desentralisert struktur lagres informasjonen lokalt i hver node. Derfor, hvis du vil sende penger til noen, kan du gjøre transaksjonen direkte uten å måtte lede dem gjennom en mellommann, og sparer dermed kostnader.

Et veldig omtalt produkt i Covid-19 pandemien er Pfizer-vaksinen. Pfizer er et selskap som benytter seg av blockchain-teknologi. Prosjektet går ut på sporbarheten, men også for å følge lover og regler ihht. medisinske produkter. 

Walmart har også smått begynt å brukte blockchain-teknologien. Deres plan er å spore maten rett fra bøndene og helt til kunden for å la kunden kunne se om for eksempel produktet faktisk er bærekraftig, og ikke rammet av grønnvasking.

2. Forebygge svindel

Innledningsvis forklarte jeg kort hvordan blockchain fungerer, og hvorfor det er så sikkert. I motsetning til områder som digital annonsering, roboter og spam i nettleser hvor det er sannsynlig at svindel kan skje, vil blockchain autorisere registrering av autentiserte digitale butikker og tester bekreftede reklametiltak mot registreringskjemaet som ligger i blockchainen for å forhindre svindel.

Databrudd er et problem for de som handler på nett. Det skjer ofte endringer i metodene for å stjele identitet. I følge the conversations ble omtrent 40% av hele Canadas befolkning utsatt for at deres sensitive informasjon ble lekket. For å kunne hindre slike lekkasjer, kan blockchain bidra med å verifisere hver enkelt transaksjon. Fordi selv om selve transaksjonen er offentlig synlig, er personene transaksjonene omhandler anonyme.

Lucidity, et blockchain reklamebyrå, opplyste i 2018 at deres partner Toyota har ved å innført gjennomsiktighet i deres reklamekampanjer fått en økning på 21%

3. Bygge tillit og troverdighet

Som nevnt tidligere, kan du lagre, verifisere og dele data på tvers av flere parter. Dette er data som er umulig å endre på i etterkant.

Hvis du velger en tunfisk i butikken, og forsyningskjeden har implementert blockchain-teknologi, kan du se hvor produktet kommer fra og dens vei gjennom hele forsyningskjeden. Dette bygges det tillit av. Et selskap som har gjort nettopp dette er Provanance. Hos Provanance kan du finne ulike casestudyies, hvor en av dem omgår nettopp dette. Du kan lese mer om hvordan den fungerer her.

Dette gjør at små bedrifter kan gjøre seg synlig i markedet, når det allerede finnes andre aktører i bransjen. Du vil gi kunden et helt transparent innblikk som kan gi kunden vilje og nok tillit til å kjøpe fra deg.

4. Øke gjennomsiktigheten

Jeg har så vidt vært innom gjennomsiktighet. Og ved hjelp av digital markedsføring er det umulig å vite om statistikken for klikk på nettsted er nøyaktig. Det kan skyldes at det er «bots» som klikker for å bedre statistikken, som fører til en kunstig statistikk. I en undersøkelse fra ClickGuard kommer det frem at 14% av alle Pay Per Click(PPC) er estimert til å være «click fraud» og nesten 56% av annonsene på internett er aldri sett av ett eneste menneske. De viser til at PPC markedsførere taper 510 millioner kroner per dag på grunn av click fraud.

Med Blockchain teknologien er kjeden gjennomsiktig og kryptert på grunn av den desentraliserte databasen.

For hvert produkt i forsyningskjeden er gjennomsiktigheten ukrenkelig. Ved å bestemme at folk som ser annonsene deres er målgruppen, kan bedrifter spare millioner på annonsekostnader. Bedrifter kan med andre ord være sikre på at de reklamerer for det de betaler for. 

5. Mer effektivitet

For mange kan arbeid som involverer papirarbeid være tidkrevende, men også kjedelig. Skulle du ha sendt en faktura må du vente på betaling, og i tillegg vil mellommannen ytterligere forsinke betalingene. Blockchain løser dette problemet ved å tillate sanntidstransaksjoner. Siden begge parter har tilgang til informasjonen, er det ikke nødvendig å føre separate poster med mellommenn. Tilsvarende hjelper implementeringen av smarte kontrakter med å betale umiddelbart så snart vilkårene i avtalen er nådd. 

6. Styrke inntektsgenerering

Siden blockchain bruker P2P-nettverk, reduseres mange kostnader. Det gjør at kostnadene for mellommenn forsvinner. Ved en innføring av smarte kontrakter sikrer du at det kun betales hvis vilkårene i avtalen er oppfylt som jeg var inne på tidligere.

I en markedsføringskampanje er innhold én av de viktigste komponentene. Facebook ville ikke dratt inn millioner hvis ikke det blir postet milliarder av «innhold». Når det er så mange som bruker en plattform aktivt, gjør dette plattformen attraktiv for markedsførere også. Når publikum ser på innhold, vil de også oppfatte reklamene som omgir innholdet.

Hva om brukere, men også innholdsskapere, som bloggere og streamere, som regelmessig skaper innhold for publikum kunne blitt belønnet direkte isteden for å gå innom tredjeparter? Flere plattformer melder seg på, og sikter på å forstyrre tredjepartsløsninger ved å belønne brukerne direkte med kryptobetaling for innholdsskaperenes aktivitet.

Twitch, verdens største kringkastings-platform av frivillige brukere, har valgt å gi abonnomenter 10% avslag hvis de betaler med krypto.

Å gå gjennom en eller flere tredjeparter kan gjøre annonsesporing vanskelig, men med blockchain vil informasjon være lett tilgjengelig for markedsførere. Dette gjør det også lettere for markedsførere å måle avkastningen på sine annonser.

Men, Steemit, et nettsted som for fult baserer seg på blockchain for blogging og sosiale medier, velger å sperre tredjeparten ute fullstendig. Du vil få belønninger i form av Steemtokens når du skaper innhold som skaper oppmerksomhet.

Fremtiden, ikke sant?

Noe interessant statistikk

En rapport anslår at utgiftene til blockchain- løsninger oppfattes å vokse fra 1,5mrd. i 2016 til 15,9mrd. i 2023. Nesten alle bransjer ønsker å benytte seg av teknologien. Og den finansielle sektoren alene står for over 60% av markedsverdien til blockchain i 2018.

I 2014 var det estimert at banker belastet mer enn 1,7 billioner for alle transaksjoner globalt. Det er 1,94% av hele verdens økonomi! Ved benyttelse av blockchain teknologien har vi muligheten til å spare mye på transaksjonskostnader, fordi teknologien lar oss sende penger som om du skulle sendt en e-post.

Faktisk så har ulike land lansert sine egne kryptovalutaer. Her er noen av landene som vil ha egen kryptovaluta i fremtiden:

Sverige: E-krona

Estland: Estcoin

Russland: Cryptoruble

Japan: J-Coin

Kilde: Yourtechdiet.com

Globale Blockchain løsninger 2017-2023

I 2021 vil blockchains markedsføringsverdi være 5,8mr. Det er en økning på 73% fra 2020. Innen 2028 vil den ligge på underkant av 400 milliarder.  

Bilde fra Bitclave og Brave Browser
De største markedsaktørene i Blockchain markedsføring

Bitclave er et markedsføringsselskap som bruker blockchain for å eliminere mellommannen ved hjelp av smarte kontrakter. I steden for å betale store beløp til mellommenn som Facebook og Google.

Disse smarte kontraktene gjør pengestrømmen mellom to parter kontrollerbart. Du har dermed full kontroll over dataene dine i stedet for annonsøren. Disse dataene er verdifulle for bedrifter og kan selges videre.

2. OrionCoin

Orioncoin er neste genereasjons lojalitets- og markedsføringsplattform. Plattformen bruker Blockchain for å gi selskaper og deres kunder lojalitetspoeng kalt «ORC». Og jo flere selskaper som implemeneterer Orioncoin, jo mer verdifult blir ORC.

Når det er en uendelig forsyning av ORC, vil forbrukerene alltid være motivert for å samle dem. På deres plattform kan du handle ORC, som kan brukes på kjøp en selv ønsker.

Denne nettleserprogramvaren prøver på noe helt unikt. Nettleseren stenger sporere og påtrengende annonser. Brave mener alvor når de sier brukeren skal ikke spores uten samtykke. Alle påtrengende annonser er stengt ute, først og fremst fordi det skal øke innlastningstiden, men også holde sporere ute.

Brave vil at innholdsskapere skal bli betalt i kryptovaluta for tapt inntekt på grunn av annonseblokkeringen. Her var idéen at brukere også skulle få en andel av inntektene.

Nettleseren har tatt i bruk Basic Attention Token (BAT), som samler forbrukerenes tid og oppmerksomhet ved hjelp av Brave Browser. Belønningene samles ved at utgivere mottar BAT´s når brukere ser annonsen. Du har også muligheten til å “tipse” ulike innholdsskapere med BAT-tokens.

Så hvordan fungerer det i praksis?

Når du går inn på en nettside i nettleseren, vil nettleseren strippe siden for annonser og bytte de ut med annonser fra sin egen annonse-katalog. Katalogen oppdateres 24 ganger i døgnet og viser brukerannonser basert på søk som bruker data som aldri forlater nettleseren.

Du kan lese mer om brave HER.

Blockchain er fremtiden for virksomheten

Med blockchain sin evne til å redusere kostnadene og øke gjennomsiktigheten, samtidig som tilliten til forbrukerne, vil små bedrifter kunne dra nytte av teknologien for å konkurrere med større bedrifter. Teknologien når nye høyder med forbedret hastighet og sikkerhet, og kan dessuten redusere kostnadene for betalingsbehandling.

Avslutningsvis

Markedsføring vil dra stor nytte og mange fordeler med blockchain. Du målretter mot hvem du har tenkt deg, slik at det blir ingen bortkastede penger. Selv om blockchain har vært til stede en stund, er fortsatt teknologien veldig fersk for mange land og bedrifter.

Den største fordelen er at teknologien kan kutte ut tredjeparten. Dette betyr at uten tredjepart vil annonsering bli billigere og mer nøyaktig. På denne måten kan markedsførere målrette seg mot riktig forbrukere uten å måtte betale høyere utgifter. Blockchain bidrar også til å redusere sjansen for falske annonseklikk, teknologien klarer å bekrefte at ekte mennesker så reklamen ved å verifisere og analysere kundens reise gjennom bekreftet annonsering.

Etter veldig mye research, men også noen samtaler, var det ingen per nå i Norge som benytter seg av teknologien. Men flere store selskap som Walmart, Maersk, Ups og Samsung har allerede begynt, og en rekke selskap er i en søkefase for å se hvordan de kan benytte denne teknologien.

Dette er et veldig spennende, og raskt voksende tema som det kan lønne seg å være tidlig ute med.

Kilder:

Sahu, Mayank. 2020. “Blockchain in Digital Marketing [and Why It Is the Future].” UpGrad Blog. September 11, 2020. https://www.upgrad.com/blog/blockchain-in-digital-marketing/.

Baker, Paddy. 2020. “Twitch Doubles down on Crypto, Gives Subscribers 10% Discount.” CoinDesk. July 27, 2020. https://www.coindesk.com/twitch-doubles-down-crypto-users-discount.

“Blockchain Technology Market Size, Share | Industry Report, 2019-2025.” 2021. Www.grandviewresearch.com. March 2021. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/blockchain-technology-market.

Iredale, Gwyneth. 2020. “20 Enterprises Which Are Implementing Blockchain Technology.” 101 Blockchains. December 3, 2020. https://101blockchains.com/enterprises-implementing-blockchain/.

Ismail, Kaya. 2019. “How Blockchain Is Disrupting Digital Marketing and Where It’s Headed.” CMSWire.com. September 29, 2019. https://www.cmswire.com/digital-marketing/how-blockchain-is-disrupting-digital-marketing-and-where-its-headed/.

Lemieux, Victoria. 2021. “How Blockchain Could Prevent Future Data Breaches.” The Conversation. January 21, 2021. https://theconversation.com/how-blockchain-could-prevent-future-data-breaches-130122.

Liu, Shanghong. 2020. “Topic: Blockchain.” Statista. March 13, 2020. https://www.statista.com/topics/5122/blockchain/#dossierSummary.

Nygaard, Arne. 2019. Grønn Markedsføringsledelse. 1. ed. Fagbokforlaget.

Pittock, Jason. 2020. “The Truth: Click Fraud Statistics 2020 (Must Read!).” Click Guard. September 14, 2020. https://www.clickguard.com/blog/2020-global-ad-ppc-click-fraud-statistics/.

Project Provenance Ltd. 2016. “From Shore to Plate: Tracking Tuna on the Blockchain.” Provenance. Project Provenance Ltd. July 15, 2016. https://www.provenance.org/tracking-tuna-on-the-blockchain.

robin.materese@nist.gov. 2019. “NIST: Blockchain Provides Security, Traceability for Smart Manufacturing.” NIST. February 11, 2019. https://www.nist.gov/news-events/news/2019/02/nist-blockchain-provides-security-traceability-smart-manufacturing.

Curtis, Brian. n.d. “Major Blockchain Stats, Facts and Trends from 2020.” YourTechDiet. Accessed May 9, 2021. https://www.yourtechdiet.com/blogs/blockchain-stats-trends-2020/.

4 thoughts on “Hvordan Blockchain Revolusjonerer Digital Markedsføring​”

  1. Pingback: Hvordan Blockchain Revolusjonerer Digital Markedsføring​ | DIG2100 (2103)

  2. Pingback: Hvordan kan sporten benytte seg av BlockChain? – Tobias Hermansens blogg

  3. Hei Emil! Dette var et godt strukturert innlegg med interessant innhold og god bruk av kilder. Pass på i oversettelsen av engelske ord og uttrykk at du beholder essensen. “Disruptive technologies” kan ikke oversettes med “forstyrrende teknologiene”, da får det en annen betydning. Så vidt jeg vet bruker vi disruptive teknologier også på norsk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *