How To: – Hvordan spore konverteringer med Google Ads?

Har du et ønske om å samle data fra konverteringene i dine Google Ads? I dette innlegget viser jeg hvordan du kan spore konverteringer i Google Adsved hjelp av Google Ads sin egen konverteringssporing, og hvordan vi kan sammenligne dette med import av konverteringer fra Google Analytics.  

Konverteringssporing

Vi har to ulike alternativer for å spore konverteringer med Google Ads. Vi kan bruke Google Ads egen konverteringssporing, som baserer seg på ytelsen til dine Google Ads-kampanjer. Det andre alternativet er å importere konverteringer fra Google Analytics. Begge disse alternativene gir oss en fleksibilitet for å velge hva som passer for våre spesifikke behov.

Før vi ser på hvordan vi konfigurerer Google Ad-konverteringssporing, vil jeg dekke forskjellene du kan finne, når du ser på dataene i Google Ads sammenlignet med Google Analytics.

Bilde laget på Logomakr.com

I dette eksemplet kan vi se at noen først kom til nettstedet vårt fra Google Ads-kampanjen vår. De kom så fra Facebook, før de endelig konverterte fra en av e-postkampanjene våre. Hvis vi ser på standardattribusjonen i Google Ads, siden det var et klikk fra kampanjen vår i veien til konvertering, ville vi se en konvertering i Google Ads-kontoen vår. Hvis vi skulle sertt på standardrapportene i Google Analytics, vil konverteringen tilskrives e-postkampanjen. Så du kan umiddelbart se at vi ser på forskjellige resultater hvis vi sammenligner dataene våre fra Google Ads med det vi finner i Google Analytics.

Så, hvordan konfigurere?

For å konfigurere konverteringssporing går vi inn i Google Ads. Vi velger verktøy og innstillinger, og deretter velger vi konverteringer under måling. Det er her vi kan konfigurere vår dedikerte Google Ads-konverteringssporing, og det er også her vi kan importere våre Google Analytics mål og transaksjoner.

Vi skal legge til en ny konvertering og må da trykke på det blå «+» tegnet oppe til venstre. Dette vil gi oss en liste over de forskjellige dedikerte alternativene for Google Ads-konverteringssporing vi har tilgjengelig.

Skjermdump

Vi muligheten til å spore nettstedskonverteringer. Det er den vanligste typen Google Ads-konvertering, og er den vi skal konfigurere som eksempel i dette innlegget. Vi har også muligheten til å måle konverteringer fra apper, telefonsamtaler og til og med importere konverteringsdata. La oss starte med å se på hva de ulike konverteringene inneholder.

Skjermdump

Ser vi på konverteringssporing av apper, tillater Google Ads å måle appinstallasjoner og handlinger i appen din som konverteringer. Du har muligheten til å hente data inn fra google play eller andre sporingsalternativer.

Telefonsamtaler, som gjør det mulig å måle folk som ringer deg som konverteringer i Google Ads. Det er tre alternativer for å spore samtaler som konverteringer. Du kan spore med ulike kriterier som anrop fra annonser med anropsutvidelser, anrop til et telefonnummer på nettstedet ditt eller ved at folk trykker på nummeret på mobilnettstedet ditt.

Importering av data kommer senere i innlegget.

Når vi velger nettstedskonverteringer, tiltrekker vi nettstedskonverteringer. Vi må konfigurere konverteringen vår i Google Ads. Først har vi kategorien for konvertering. Kategorien gjør det mulig å klassifisere konverteringene dine i Google Ads. Så det betyr at du har muligheten til å velge bestemte kategorier når du ser på kampanjedataene dine. Du kan for eksempel velge konverteringskategorien når du segmenterer data i Google-annonser.

Lag konverteringssporing

I dag skal jeg gå gjennom å sette opp konverteringssporing for et kontaktskjema. Så jeg skal velge henvendelse som kategori.

Da må vi navngi vår konvertering. Jeg skal gi navnet mitt kontaktskjema.

Nå har jeg muligheten til å tildele kroneverdi for konverteringen. Det første alternativet er å tilordne verdien hver gang handlingen utføres, slik at jeg kan skrive inn verdien som kontaktskjemaet mitt genererer hver gang det er fullført. I dette eksemplet skriver jeg inn gjennomsnittsverdien for skjemainnlevering. Men det er alternativer. Du kan også bruke en kroneverdi, eller i mitt tilfelle bruker jeg en beregnet verdi.

Skjermdump

Neste steg kan vi bestemme hvordan konverteringene skal telles. Skulle du ønske å fange potensielle kunder, vil du bare telle hver konvertering en gang. Hvis du hadde tilbudt rabatter eller lignende ved å fullføre en konvertering ville det ikke være lønnsomt for deg å la kunden få uendelig med konverteringer. Når vi allerede har fått deres kontaktinformasjon, spiller det ingen rolle hvor mange ganger de fyller det ut.

Skulle vi måle transaksjoner, og hver gang noen fullfører en konvertering, legger vi til merverdi. Så i dette tilfellet vil vi telle hver handling som en konvertering. I mitt tilfelle med kontaktskjema velger jeg «én» fordi jeg skal spore et kontaktskjema og bare vil telle en konvertering per person.

Et konverteringsvindu forteller Google Ads hvor langt tilbake i tid å se etter personen som er konvertert. Standard er 30 dager. Så dette forteller Google-annonser å se tilbake 30 dager før konverteringen skjedde, for å se om det var et klikk fra en av kampanjene våre.

Du har også muligheten til å sette visningen gjennom konverteringsvinduet. Dette er for våre displayannonser og ligner på konverteringsvinduet. Hvis noen ser på annonsen vår og ikke klikker på den, så rapporteres dette som en visning gjennom konvertering. Ved å sette vinduet kan vi bestemme hvor mye historisk data som skal inkluderes for visningen gjennom konverteringer.

Videre kan du velge om du vil inkludere konverteringene i konverteringskolonnene i grensesnittet. I de fleste tilfeller vil du la dette være aktivert, men hvis du konfigurere sporing for en mikrokonvertering eller et sekundært mål, vil du kanskje fjerne dataene for disse konverteringene. Dette valget brukes også til å inkludere konverteringene i automatiserte budstrategier, inkludert forbedret CPC og CPA eller budgivning per kostnad.

Til slutt kan du velge en attribusjonsmodell for konverteringen. Dette lar deg bestemme hvordan du skal gi kreditt for konverteringen, hvis noen klikker på mer enn en av annonsene dine.

Nå kan vi lagre konverteringen.

Skjermdump

Vi får muligheten til å velge hvordan taggen skal installeres. Vi skal bruke Google Tag Manager.

Skjermdump

For å gjøre dette må vi kopiere konverterings-ID og konverteringsetikett og opprette en ny tag i Google Tag Manager.

Opprett en ny tag ved å klikke på «legg til en ny tag». Deretter navngi taggen.

Vi velger Google Ads konverteringssporing som tagtype.

Nå legger vi inn konverterings-ID og konverteringsetikett fra Google-annonser.

Deretter må vi legge til en utløser i tagen.

Klikk på «+» øverst til høyre.

I mitt tilfellet skal jeg velge sidevisning, fordi etter å ha fylt inn kontaktskjema blir de videresendt til en thank you page.

Velg deretter noen sidevisninger og at page path skal inneholde nettstedsadressen til din thank you page.

Skjermdump

Da må vi lagre merkelappen vår og publisere endringene. Google Ads konverteringssporing er nå implementert på nettstedet.

Importering

Nå som vi har dekket hvordan du sporer nettstedskonverteringer så vil jeg tråkke innom muligheten til å importere konverteringer til Google-annonser. Det er en rekke alternativer når det gjelder import av konverteringer. Vi kan importere konverteringer fra Google Analytics, Google Analytics-appen og nettsteder, tredjepartsanalyse og andre datakilder. Du kan bruke alternativet til å importere andre datakilder for å bringe konverteringer offline til Google-annonser.

Hvis vi velger dette alternativet, kan du se at vi kan importere konverteringer som er basert på at folk klikker gjennom på annonsene våre, og vi kan importere våre egne anropsdata. La oss starte med konverteringer fra klikk ved å bruke alternativet konverteringer fra klikk, noe som betyr at vi må hente detaljer om klikket på annonsen som senere førte til en konvertering uten nett.

Bilde fra National Positions

For å gjøre dette må vi fange opp GCL ID. Dette er ID-en for det enkelte klikket fra en annonse, for eksempel kan vi fange GCL-ID-en ved hjelp av et skjult felt i nettstedets leadform. Dette betyr at når folk sender inn detaljene sine. Vi mottar også informasjon om klikket på annonsen vår. Når vi har registrert GCL-ID-en, kan vi laste opp ID-ene for folk som har konvertert offline. Dette lar deg se hvilke kampanjer som har ført til konverteringer uten nett, inkludert de enkelte søkeordene og annonsene.

Bilde laget på Logomakr.com

Så her er et eksempel på hvordan vi kan bruke konverteringssporing uten nett. La oss si at vi er en elektronikkhandel og tilbyr kalibrering av TV. Når folk klikker seg gjennom på annonsene våre, registrerer vi GCL-ID-en i bestillingsskjemaet vårt. Så kommer de inn i forhandleren vår og får TV-en kalibrert. Vi kan da finne GCL-ID-en for folk som bestemte seg for å kjøpe TV, og laste opp disse ID-ene. Dette lar oss se transaksjoner uten nett i Google-annonser.

Kilder:

“About Conversion Tracking – Google Ads Help.” 2019. Google.com. 2019. https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=en.

“Adwords, Psychology, and the Consumer Part 1: Not Seeing the Forest for the Trees.” n.d. Loves Data. Accessed May 24, 2021. https://www.lovesdata.com/blog/2016/adwords-psychology-and-the-consumer-part-1.

PPC, Surfside. 2019. “Google Ads Conversion Tracking with Google Analytics – Track Forms, Clicks, and Transactions.” Www.youtube.com. June 8, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=rH6YQ2MbX30.

2 thoughts on “How To: – Hvordan spore konverteringer med Google Ads?”

  1. Pingback: How To: – Hvordan spore konverteringer med Google Ads? | DIG2100 (2103)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *